Analiz Hizmet İşleyiş Prodedürü

ANALİZ HİZMET İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

1) DENEY İSTEK

·         Proforma istemi için analiz formlarında yer alan Proforma İstek Formu nudoldurunuz. (Profarması istenilen analizler için ilgili deney istek formları doldurularak proforma istek formu ile birlikte MALUAM’ a şahsen, e-mail veya fax yolu ile başvurunuz. İstenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. (Fax, e-mail yoluyla gönderilen proformaların asılları 3 iş gün içerisinde merkezimize gönderilmelidir)

·         Mikrobiyolojik ve antimikrobiyal analizler için analiz formlarında bulunan Mikrobiyoloji Deney İstek Formu nu doldurunuz.

·         ICP-MS, HPLC, GC/GC-MS, spektrofotometre gibi cihazlarda yapılmasını istediğiniz analizler için analiz formlarında bulunan ilgili cihazlar için oluşturulmuş deney istek formlarını doldurunuz.

ICP-MS Deney İstek Formu,

HPLC Deney İstek Formu,

GC/GC-MS Deney İstek Formu

UV-VIS Spektrofotometre Deney İstek Formu

·         Yukarıda belirtilen analizler dışında kalan istekleriniz için analiz formlarında bulunan Deney İstek Formu nu doldurunuz.

·         Birimimizde bulunan cihazlarla şahsi çalışma isteminiz için analiz formlarında bulunan Araştırmacı Çalışma Talep Formu nu doldurunuz.(Çalışmak istediğiniz cihazla ilgili saatlik analiz ücretleri tablosuna bakınız.)

·         Mekanik ve Mühendislik alanlarıyla ilgili analiz ücret bedelleri tabloda verilmiştir. Yaptırmak/Yapmak istediğiniz analizler için MALUAM’la iletişime geçiniz.

 

2) BAŞVURU

·         Analiz hizmeti almak isteyen müşteri yukarıda anlatıldığı şekilde ilgili formları eksiksiz olarak doldurarak MALUAM Müdürlüğüne başvurmalıdır. Analiz talebi için doldurulan form MALUAM ve müşteri arasında yapılan bir sözleşmedir.

·         Müşteri, Analiz talep formunu doldurarak web sitesinde (http://merkezlab.gumushane.edu.tr) yayınlanan Numune Kabul Şartlarını okumuş ve kabul etmiş olur.

·         Üniversite araştırmacıları, kamu kurum/kuruluşları, sanayiciler; yönetim kurulunun belirlemiş olduğu ücret karşılığında MALUAM’ a analiz yaptırabilmektedir.

·         Üniversite araştırmacılarının projeleri kapsamında merkez imkânlarını kullanabilmeleri için bütçelerine gerekli ödeneğin konulması veya merkezden parası karşılığı hizmet alımı yapılması gerekmektedir.

 

3) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

·         Analiz başlanabilmesi için hizmet bedeli Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (G.Ü. Merkezi Araş. Lab. Uyg. ve Araş. Mer. Müd.) adıyla, Ziraat bankası Gümüşhane Şubesi (Şube Kodu: 246)  hesabına (IBAN NO: TR11 0001 0002 4672 1573 0250 01 ) yatırılarak dekontun MALUAM’a ulaştırılması ( elden, faks, e-mail vb.) gerekmektedir. Açıklama kısmına ayrıca isim ve soyisim yazılmalıdır.

·         Ücretlere KDV dâhil değildir.

·         Güncel fiyatlar MALUAM’ ın web sitesinde ilgili link başlığı altında verilmiştir.

 

4) ANALİZ                                                                                 

·         Analiz hizmet bedelinin ödenmesi ve numunenin MALUAM’ a ulaşmasıyla birlikte analiz süreci başlamaktadır.

 

5) RAPORLAMA

·         Analizi yapılan numunenin sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

·         Her analiz sonucunda bir adet nüsha analiz raporu düzenlenir. İlave raporlar veya farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.

·         Analiz raporu müşterinin adresine gönderilir veya isteğe bağlı olarak elden teslim edilir.

 
 Copyright 2014 © Gümüşhane Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: merkezlab@gumushane.edu.tr