Analiz Talep İş Akış Şeması

 Analiz Talebi İşleyiş Prosedür Şeması

MALUAM Hizmet Sözleşmesi, Genel Numune Kabul Şartları ve İşleyiş Prosedürü dikkatli okunarak analiz talebinde bulunulması rica olunur.


 

Numune Kabul Şartları göz önüne alınarak Deney İstek Formları doldurulur. MALUAM’a şahsen getirilir veya gönderilir. Yetkili kişi tarafından onaylanır.

(Detaylı bilgi için Analiz Hizmet İşleyiş Prosedürü nü okuyunuz)

Analiz ücreti ödenerek banka dekontu MALUAM’a ibraz edilir.

IBAN NO: TR11 0001 0002 4672 1573 0250 01

Banka dekontu ‘’MALUAM-Analiz Hizmet Bedeli’’ olduğu belirtilmelidir. (Açıklama kısmına ayrıca isim ve soyisim yazılmalıdır)

 

Numune MALUAM’ a teslim edilir.

Numunelerin analizleri gerçekleştirilir.

 

 

Numune analiz sonuçları raporlandırılır ve müşteriye iletilir.

 

 

 
 Copyright 2014 © Gümüşhane Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: merkezlab@gumushane.edu.tr