-Üniversite bünyesinde araştırma laboratuarı, araştırma-uygulama merkezi ve benzer birimlerin faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek, bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

-Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (GÜBAP), üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ve bunlarla yürütülen projeler ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz isteklerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde merkezin olanakları ölçüsünde değerlendirmek ve karşılamak.

-Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuardaki cihazların ve aletlerin günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve yenilenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

- Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

- Ulusal ve uluslar arası kamu ve özel araştırma kuruluşları ile işbirliği yaparak ileri teknoloji projeleri üretmek ve sürdürmek için finansal kaynak teminine çalışmaktır.