Adı Soyadı/ Unvan Görev(ler)
Prof. Dr. Huri İLYASOĞLU Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Esma AKYILDIZ Başkan Yrd.
Prof. Dr. Nafiz MADEN Üye
Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ Üye
Doç. Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin BOSTANCI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNDOĞDU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Azer ÖZAD DÜZGÜN Üye