Müdür Görev Tanımı
Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi
Gıda Teknikeri Görev Tanımı
Jeoteknik Teknikeri Görev Tanımı
Kimya Teknikeri Görev Tanımı
Memur Görev Tanımı
Hizmetli