Adı Soyadı / Unvan Görev(ler)

Doç. Dr. Huri İLYASOĞLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Esma AKYILDIZ

Başkan Yrd.

Doç. Dr. Sevim Beyza ÖZTÜRK SARIKAYA

Üye