Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nil Azeri

Unvan/Görev Enstrümantal-3 Birim Sorumlusu
E-Posta nazeri
Dahili
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Merve Bektaş

Unvan/Görev Moleküler Biyoloji ve Genetik Birim Sorumlusu
E-Posta mervebektas
Dahili
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Yakup Özdemir

Unvan/Görev Enstrümantal-1 Birim Sorumlusu
E-Posta yakup.ozdemir
Dahili 3231
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Şeyda Merve Karataş

Unvan/Görev Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu
E-Posta seyda.merve
Dahili 3225
Kişisel Bilgiler