ANALİZ HİZMET İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

1) DENEY İSTEK

·         Proforma istemi için analiz formlarında yer alan Proforma İstek Formu nu doldurunuz. (Profarması istenilen analizler için ilgili deney istek formları doldurularak proforma istek formu ile birlikte MALUAM’ a şahsen, e-mail veya fax yolu ile başvurunuz. İstenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. (Fax, e-mail yoluyla gönderilen proformaların asılları 3 iş gün içerisinde merkezimize gönderilmelidir)

·         Mikrobiyolojik ve antimikrobiyal analizler için analiz formlarında bulunan Mikrobiyoloji Deney İstek Formu nu doldurunuz.

·         ICP-MS, HPLC, GC/GC-MS, spektrofotometre gibi cihazlarda yapılmasını istediğiniz analizler için analiz formlarında bulunan ilgili cihazlar için oluşturulmuş deney istek formlarını doldurunuz.

ICP-MS Deney İstek Formu

HPLC Deney İstek Formu

GC/GC-MS Deney İstek Formu

UV-VIS Spektrofotometre Deney İstek Formu

·         Yukarıda belirtilen analizler dışında kalan istekleriniz için analiz formlarında bulunan Deney İstek Formu nu doldurunuz.

·         Birimimizde bulunan cihazlarla şahsi çalışma isteminiz için analiz formlarında bulunan Araştırmacı Çalışma Talep Formu nu doldurunuz.(Çalışmak istediğiniz cihazla ilgili saatlik analiz ücretleri tablosuna bakınız.)

·         Mekanik ve Mühendislik alanlarıyla ilgili analiz ücret bedelleri tabloda verilmiştir. Yaptırmak/Yapmak istediğiniz analizler için MALUAM’la iletişime geçiniz.

2) BAŞVURU

·         Analiz hizmeti almak isteyen müşteri yukarıda anlatıldığı şekilde ilgili formları eksiksiz olarak doldurarak MALUAM Müdürlüğüne başvurmalıdır. Analiz talebi için doldurulan form MALUAM ve müşteri arasında yapılan bir sözleşmedir.

·         Müşteri, Analiz talep formunu doldurarak web sitesinde (http://merkezlab.gumushane.edu.tr) yayınlanan Numune Kabul Şartlarını okumuş ve kabul etmiş olur.

·         Üniversite araştırmacıları, kamu kurum/kuruluşları, sanayiciler; yönetim kurulunun belirlemiş olduğu ücret karşılığında MALUAM’ a analiz yaptırabilmektedir.

·         Üniversite araştırmacılarının projeleri kapsamında merkez imkânlarını kullanabilmeleri için bütçelerine gerekli ödeneğin konulması veya merkezden parası karşılığı hizmet alımı yapılması gerekmektedir.

3) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

·        Analiz başlanabilmesi için hizmet bedeli Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi adıyla, Halk Bankası Gümüşhane Şubesi (Şube Kodu: 9381)  hesabına (IBAN NO: TR70 0001 2009 3810 0005 0002 02 ) yatırılarak dekontun MALUAM’a ulaştırılması ( elden, faks, e-mail vb.) gerekmektedir. Açıklama kısmına ayrıca isim ve soyisim yazılmalıdır.

·         Ücretlere KDV dâhil değildir.

·         Güncel fiyatlar MALUAM’ ın web sitesinde ilgili link başlığı altında verilmiştir.

4) ANALİZ                                                                                 

·         Analiz hizmet bedelinin ödenmesi ve numunenin MALUAM’ a ulaşmasıyla birlikte analiz süreci başlamaktadır.

5) RAPORLAMA

·         Analizi yapılan numunenin sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

·         Her analiz sonucunda bir adet nüsha analiz raporu düzenlenir. İlave raporlar veya farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.

·         Analiz raporu müşterinin adresine gönderilir veya isteğe bağlı olarak elden teslim edilir.