MALUAM Hizmet Sözleşmesi, Genel Numune Kabul Şartları ve İşleyiş Prosedürü dikkatli okunarak analiz talebinde bulunulması rica olunur.

Numune Kabul Şartları göz önüne alınarak Deney İstek Formları doldurulur. MALUAM’a şahsen getirilir veya gönderilir. Yetkili kişi tarafından onaylanır.

(Detaylı bilgi için Analiz Hizmet İşleyiş Prosedürü nü okuyunuz)

Analiz ücreti ödenerek banka dekontu MALUAM’a ibraz edilir.

IBAN NO: TR70 0001 2009 3810 0005 0002 02

Banka dekontu ‘’MALUAM-Analiz Hizmet Bedeli’’ olduğu belirtilmelidir. (Açıklama kısmına ayrıca isim ve soyisim yazılmalıdır)

Numune MALUAM’ a teslim edilir.

 Numunelerin analizleri gerçekleştirilir.

 Numune analiz sonuçları raporlandırılır ve müşteriye iletilir.